Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ULENBERG

Aktualność danych:

ULENBERG – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (379 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 490 osób, z czego:

233

kobiety

257

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.91.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2736. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2676. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ULENBERG w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 7 kobiet

  • mazowieckie3 kobiety

  • pomorskie205 mężczyzn, 174 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie14 mężczyzn, 15 kobiet

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).