Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ULICZKA

Aktualność danych:

ULICZKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (165 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 545 osób, z czego:

274

kobiety

271

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2695. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2662. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ULICZKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn, 5 kobiet

  • mazowieckie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • opolskie61 mężczyzn, 70 kobiet

  • pomorskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie85 mężczyzn, 80 kobiet

  • wielkopolskie13 mężczyzn, 13 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).