Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UMAŃSKA

Aktualność danych:

UMAŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (34 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 115 osób, z czego:

115

kobiet

Męska forma nazwiska to UMAŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2854. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UMAŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie25 kobiet

  • lubelskie2 kobiety

  • łódzkie21 kobiet

  • mazowieckie10 kobiet

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie4 kobiety

  • świętokrzyskie34 kobiety

  • wielkopolskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).