Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UMAŃSKI

Aktualność danych:

UMAŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (39 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 110 osób, z czego:

110

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to UMAŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2823. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UMAŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie24 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn

  • lubelskie2 mężczyzn

  • łódzkie13 mężczyzn

  • mazowieckie6 mężczyzn

  • pomorskie4 mężczyzn

  • śląskie4 mężczyzn

  • świętokrzyskie39 mężczyzn

  • wielkopolskie3 mężczyzn

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).