Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UMECKA

Aktualność danych:

UMECKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (15 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 76 osób, z czego:

76

kobiet

Męska forma nazwiska to UMECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2893. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UMECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie4 kobiety

 • kujawsko-pomorskie4 kobiety

 • lubuskie15 kobiet

 • łódzkie3 kobiety

 • mazowieckie11 kobiet

 • pomorskie13 kobiet

 • śląskie7 kobiet

 • świętokrzyskie2 kobiety

 • warmińsko-mazurskie4 kobiety

 • wielkopolskie2 kobiety

 • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).