Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UMECKI

Aktualność danych:

UMECKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (15 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 64 osoby, z czego:

64

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to UMECKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2869. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UMECKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn

  • lubuskie15 mężczyzn

  • łódzkie5 mężczyzn

  • mazowieckie7 mężczyzn

  • pomorskie14 mężczyzn

  • śląskie3 mężczyzn

  • świętokrzyskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).