Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UMIĘCKA

Aktualność danych:

UMIĘCKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (69 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 88 osób, z czego:

88

kobiet

Męska forma nazwiska to UMIĘCKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2881. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UMIĘCKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • łódzkie3 kobiety

  • mazowieckie69 kobiet

  • pomorskie5 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).