Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UMIASTOWSKA

Aktualność danych:

UMIASTOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (98 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 155 osób, z czego:

155

kobiet

Męska forma nazwiska to UMIASTOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2814. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UMIASTOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • lubuskie4 kobiety

  • łódzkie4 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie98 kobiet

  • podlaskie2 kobiety

  • pomorskie7 kobiet

  • śląskie4 kobiety

  • wielkopolskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie18 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).