Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UNDRO

Aktualność danych:

UNDRO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (59 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 139 osób, z czego:

68

kobiet

71

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2901. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2862. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UNDRO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie29 mężczyzn, 30 kobiet

  • lubuskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • pomorskie6 mężczyzn, 9 kobiet

  • śląskie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • wielkopolskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • zachodniopomorskie8 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).