Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UNDZIAKIEWICZ

Aktualność danych:

UNDZIAKIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (120 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 166 osób, z czego:

82

kobiety

84

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.98.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2887. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2849. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UNDZIAKIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn, 5 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • podkarpackie62 mężczyzn, 58 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).