Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UNGEHEUER

Aktualność danych:

UNGEHEUER – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (77 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 126 osób, z czego:

74

kobiety

52

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.42.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2895. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2881. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UNGEHEUER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • małopolskie6 mężczyzn, 10 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • podkarpackie39 mężczyzn, 38 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • świętokrzyskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie4 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).