Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UNGURIAN

Aktualność danych:

UNGURIAN – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (35 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 58 osób, z czego:

32

kobiety

26

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.23.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2937. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2907. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UNGURIAN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie17 mężczyzn, 18 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • pomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).