Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UNIŻYCKI

Aktualność danych:

UNIŻYCKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (24 osoby).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 34 osoby, z czego:

34

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to UNIŻYCKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2899. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UNIŻYCKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie24 mężczyzn

  • łódzkie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).