Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UNIATOWSKA

Aktualność danych:

UNIATOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (37 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 62 osoby, z czego:

62

kobiety

Męska forma nazwiska to UNIATOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2907. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UNIATOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie37 kobiet

  • opolskie3 kobiety

  • pomorskie9 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).