Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UNIATOWSKI

Aktualność danych:

UNIATOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (28 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 60 osób, z czego:

60

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to UNIATOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2873. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UNIATOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie28 mężczyzn

  • łódzkie4 mężczyzn

  • opolskie3 mężczyzn

  • pomorskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie6 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).