Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UNICKA

Aktualność danych:

UNICKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (4 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 13 osób, z czego:

13

kobiet

Męska forma nazwiska to UNICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2956. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UNICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • opolskie2 kobiety

  • śląskie4 kobiety

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).