Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UNIEJEWSKI

Aktualność danych:

UNIEJEWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (46 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 120 osób, z czego:

120

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to UNIEJEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2813. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UNIEJEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn

  • lubuskie6 mężczyzn

  • mazowieckie23 mężczyzn

  • pomorskie4 mężczyzn

  • śląskie11 mężczyzn

  • świętokrzyskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie46 mężczyzn

  • zachodniopomorskie8 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).