Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UNIERZYSKA

Aktualność danych:

UNIERZYSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (17 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 36 osób, z czego:

36

kobiet

Męska forma nazwiska to UNIERZYSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2933. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UNIERZYSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie17 kobiet

  • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).