Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UNIEWSKA

Aktualność danych:

UNIEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (11 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 23 osoby, z czego:

23

kobiety

Męska forma nazwiska to UNIEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2946. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UNIEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie5 kobiet

  • mazowieckie11 kobiet

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).