Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UNISZEWSKA

Aktualność danych:

UNISZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (56 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 85 osób, z czego:

85

kobiet

Męska forma nazwiska to UNISZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2884. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UNISZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie56 kobiet

  • mazowieckie6 kobiet

  • śląskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: