Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UNISZEWSKI

Aktualność danych:

UNISZEWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (61 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 79 osób, z czego:

79

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to UNISZEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2854. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UNISZEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie61 mężczyzn

  • mazowieckie5 mężczyzn

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).