Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UNIWERSAŁ

Aktualność danych:

UNIWERSAŁ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (62 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 116 osób, z czego:

55

kobiet

61

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.9.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2914. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2872. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UNIWERSAŁ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn

  • lubelskie2 kobiety

  • małopolskie31 mężczyzn, 31 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn

  • śląskie19 mężczyzn, 13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).