Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UNTON

Aktualność danych:

UNTON – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: dolnośląskim (20 osób), pomorskim (20 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 104 osoby, z czego:

50

kobiet

54

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.93.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2919. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2879. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UNTON w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn, 11 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • mazowieckie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • pomorskie12 mężczyzn, 8 kobiet

  • śląskie7 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie6 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).