Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UPTAS

Aktualność danych:

UPTAS – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (94 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 128 osób, z czego:

65

kobiet

63

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2904. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2870. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UPTAS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • łódzkie44 mężczyzn, 50 kobiet

  • małopolskie5 mężczyzn

  • mazowieckie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie6 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).