Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku USAREK

Aktualność danych:

USAREK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (125 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 572 osoby, z czego:

277

kobiet

295

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.94.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2692. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2638. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska USAREK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn, 9 kobiet

  • lubelskie57 mężczyzn, 67 kobiet

  • łódzkie19 mężczyzn, 12 kobiet

  • małopolskie6 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie10 mężczyzn, 12 kobiet

  • podlaskie3 mężczyzn

  • pomorskie27 mężczyzn, 27 kobiet

  • śląskie61 mężczyzn, 47 kobiet

  • wielkopolskie68 mężczyzn, 57 kobiet

  • zachodniopomorskie25 mężczyzn, 19 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: