Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku USTASZEWSKA

Aktualność danych:

USTASZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (100 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 223 osoby, z czego:

223

kobiety

Męska forma nazwiska to USTASZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2746. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska USTASZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie5 kobiet

  • mazowieckie52 kobiety

  • podlaskie100 kobiet

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie18 kobiet

  • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: