Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku USTASZEWSKI

Aktualność danych:

USTASZEWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (96 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 207 osób, z czego:

207

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to USTASZEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2726. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska USTASZEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie8 mężczyzn

  • mazowieckie48 mężczyzn

  • podlaskie96 mężczyzn

  • pomorskie3 mężczyzn

  • śląskie5 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie27 mężczyzn

  • wielkopolskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).