Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku USTUPSKI

Aktualność danych:

USTUPSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (119 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 173 osoby, z czego:

4

kobiety

169

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to USTUPSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2965. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2764. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska USTUPSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie12 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn

  • małopolskie117 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie2 mężczyzn

  • podlaskie3 mężczyzn

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie7 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: