Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku USYK

Aktualność danych:

USYK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (93 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 470 osób, z czego:

244

kobiety

226

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2725. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2707. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska USYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie20 mężczyzn, 21 kobiet

  • lubelskie11 mężczyzn, 6 kobiet

  • małopolskie3 kobiety

  • opolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • podkarpackie48 mężczyzn, 45 kobiet

  • pomorskie8 mężczyzn, 8 kobiet

  • wielkopolskie4 kobiety

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).