Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku USZOK

Aktualność danych:

USZOK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (295 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 362 osoby, z czego:

200

kobiet

162

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.23.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2769. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2771. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska USZOK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie8 mężczyzn, 9 kobiet

  • opolskie2 mężczyzn

  • śląskie137 mężczyzn, 158 kobiet

  • świętokrzyskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: