Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UTKO

Aktualność danych:

UTKO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (149 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 273 osoby, z czego:

132

kobiety

141

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.94.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2837. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2792. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UTKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubelskie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • mazowieckie13 mężczyzn, 12 kobiet

  • opolskie7 mężczyzn, 4 kobiety

  • podlaskie80 mężczyzn, 69 kobiet

  • pomorskie9 mężczyzn, 11 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie10 mężczyzn, 12 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).