Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UTKOWSKA

Aktualność danych:

UTKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (101 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 157 osób, z czego:

157

kobiet

Męska forma nazwiska to UTKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2812. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UTKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • lubelskie2 kobiety

  • lubuskie4 kobiety

  • łódzkie3 kobiety

  • mazowieckie101 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie8 kobiet

  • świętokrzyskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).