Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UTKOWSKI

Aktualność danych:

UTKOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (105 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 148 osób, z czego:

148

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to UTKOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2785. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UTKOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn

  • lubelskie2 mężczyzn

  • lubuskie6 mężczyzn

  • łódzkie5 mężczyzn

  • mazowieckie105 mężczyzn

  • śląskie9 mężczyzn

  • świętokrzyskie3 mężczyzn

  • zachodniopomorskie15 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).