Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UTNICKA

Aktualność danych:

UTNICKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (41 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 148 osób, z czego:

148

kobiet

Męska forma nazwiska to UTNICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2821. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UTNICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie30 kobiet

  • lubelskie8 kobiet

  • łódzkie15 kobiet

  • małopolskie3 kobiety

  • mazowieckie41 kobiet

  • podkarpackie14 kobiet

  • świętokrzyskie6 kobiet

  • warmińsko-mazurskie4 kobiety

  • wielkopolskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).