Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UTRACKA

Aktualność danych:

UTRACKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (54 osoby).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 134 osoby, z czego:

134

kobiety

Męska forma nazwiska to UTRACKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2835. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UTRACKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • lubuskie9 kobiet

  • łódzkie12 kobiet

  • małopolskie13 kobiet

  • mazowieckie15 kobiet

  • pomorskie8 kobiet

  • śląskie54 kobiety

  • wielkopolskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: