Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UTRACKI

Aktualność danych:

UTRACKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (44 osoby).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 122 osoby, z czego:

2

kobiety

120

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to UTRACKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2967. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2813. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UTRACKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn

  • lubuskie11 mężczyzn

  • łódzkie15 mężczyzn

  • małopolskie10 mężczyzn

  • mazowieckie18 mężczyzn

  • pomorskie6 mężczyzn

  • śląskie44 mężczyzn

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: