Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UTZIG

Aktualność danych:

UTZIG – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (23 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 112 osób, z czego:

63

kobiety

49

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.29.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2906. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2884. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UTZIG w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn, 13 kobiet

  • mazowieckie4 mężczyzn, 15 kobiet

  • opolskie11 mężczyzn, 8 kobiet

  • podkarpackie8 mężczyzn, 13 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).