Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UZAR

Aktualność danych:

UZAR – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (336 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 724 osoby, z czego:

352

kobiety

372

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.95.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2617. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2561. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UZAR w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie14 mężczyzn, 21 kobiet

 • lubelskie10 mężczyzn, 18 kobiet

 • łódzkie2 mężczyzn

 • małopolskie24 mężczyzn, 16 kobiet

 • mazowieckie18 mężczyzn, 22 kobiety

 • podkarpackie174 mężczyzn, 162 kobiety

 • pomorskie11 mężczyzn, 11 kobiet

 • śląskie16 mężczyzn, 18 kobiet

 • świętokrzyskie14 mężczyzn, 16 kobiet

 • warmińsko-mazurskie11 mężczyzn, 10 kobiet

 • wielkopolskie13 mężczyzn, 7 kobiet

 • zachodniopomorskie30 mężczyzn, 15 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: