Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UZAROWICZ

Aktualność danych:

UZAROWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (46 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 178 osób, z czego:

90

kobiet

88

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2879. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2845. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UZAROWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubuskie6 mężczyzn, 3 kobiety

  • łódzkie14 mężczyzn, 11 kobiet

  • małopolskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie13 mężczyzn, 15 kobiet

  • podlaskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie6 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • świętokrzyskie9 mężczyzn, 8 kobiet

  • wielkopolskie23 mężczyzn, 23 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: