Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UZARSKA

Aktualność danych:

UZARSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (80 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 311 osób, z czego:

311

kobiet

Męska forma nazwiska to UZARSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2658. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UZARSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie17 kobiet

  • kujawsko-pomorskie80 kobiet

  • łódzkie10 kobiet

  • mazowieckie60 kobiet

  • podkarpackie11 kobiet

  • pomorskie16 kobiet

  • śląskie18 kobiet

  • warmińsko-mazurskie32 kobiety

  • wielkopolskie18 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: