Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UZDOWSKA

Aktualność danych:

UZDOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (89 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 312 osób, z czego:

312

kobiet

Męska forma nazwiska to UZDOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2657. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UZDOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie8 kobiet

 • kujawsko-pomorskie36 kobiet

 • lubelskie39 kobiet

 • lubuskie3 kobiety

 • łódzkie2 kobiety

 • małopolskie2 kobiety

 • mazowieckie89 kobiet

 • podkarpackie2 kobiety

 • podlaskie5 kobiet

 • pomorskie51 kobiet

 • śląskie26 kobiet

 • warmińsko-mazurskie23 kobiety

 • zachodniopomorskie16 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: