Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UZDROWSKA

Aktualność danych:

UZDROWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (120 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 146 osób, z czego:

146

kobiet

Męska forma nazwiska to UZDROWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2823. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UZDROWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie7 kobiet

  • pomorskie120 kobiet

  • wielkopolskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).