Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UZIAK

Aktualność danych:

UZIAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (89 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 141 osób, z czego:

65

kobiet

76

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.86.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2904. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2857. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UZIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 7 kobiet

  • lubelskie7 mężczyzn, 4 kobiety

  • łódzkie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie46 mężczyzn, 43 kobiety

  • pomorskie5 mężczyzn, 8 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).