Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UZNAŃSKA

Aktualność danych:

UZNAŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (105 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 623 osoby, z czego:

623

kobiety

Męska forma nazwiska to UZNAŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2346. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UZNAŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie63 kobiety

 • kujawsko-pomorskie8 kobiet

 • lubelskie7 kobiet

 • lubuskie18 kobiet

 • łódzkie105 kobiet

 • małopolskie98 kobiet

 • mazowieckie58 kobiet

 • opolskie12 kobiet

 • podkarpackie8 kobiet

 • pomorskie34 kobiety

 • śląskie78 kobiet

 • świętokrzyskie12 kobiet

 • warmińsko-mazurskie3 kobiety

 • wielkopolskie18 kobiet

 • zachodniopomorskie22 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: