Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku UZNAŃSKI

Aktualność danych:

UZNAŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (111 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 568 osób, z czego:

568

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to UZNAŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2365. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska UZNAŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie70 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie7 mężczyzn

 • lubelskie4 mężczyzn

 • lubuskie15 mężczyzn

 • łódzkie92 mężczyzn

 • małopolskie111 mężczyzn

 • mazowieckie57 mężczyzn

 • opolskie13 mężczyzn

 • podkarpackie9 mężczyzn

 • pomorskie33 mężczyzn

 • śląskie67 mężczyzn

 • świętokrzyskie6 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn

 • wielkopolskie23 mężczyzn

 • zachodniopomorskie19 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: