Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku VISSER

Aktualność danych:

VISSER – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: mazowieckim (3 osoby), łódzkim (3 osoby), śląskim (3 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 57 osób, z czego:

25

kobiet

32

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.78.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2941. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2909. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska VISSER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • łódzkie3 kobiety

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • śląskie3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).