Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku VON OLSZEWSKI

Aktualność danych:

VON OLSZEWSKI – nazwisko jednoczłonowe, posiadające przyimek Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie lubuskim.

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 3 osoby, z czego:

3

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to VON OLSZEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2938. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska VON OLSZEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: