Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WŁÓCZYK

Aktualność danych:

WŁÓCZYK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (65 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 186 osób, z czego:

91

kobiet

95

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2832. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2831. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WŁÓCZYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie21 mężczyzn, 13 kobiet

  • opolskie28 mężczyzn, 28 kobiet

  • śląskie34 mężczyzn, 31 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).