Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WŁAŚNIEWSKA

Aktualność danych:

WŁAŚNIEWSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (31 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 44 osoby, z czego:

44

kobiety

Męska forma nazwiska to WŁAŚNIEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2922. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WŁAŚNIEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie31 kobiet

  • zachodniopomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).