Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WŁADEK

Aktualność danych:

WŁADEK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (38 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 115 osób, z czego:

58

kobiet

57

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2865. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2869. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WŁADEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 7 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubelskie22 mężczyzn, 16 kobiet

  • małopolskie3 kobiety

  • mazowieckie3 kobiety

  • opolskie2 kobiety

  • podkarpackie10 mężczyzn, 7 kobiet

  • pomorskie9 mężczyzn, 9 kobiet

  • śląskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).